Det Heliga Berget Athos

 
Halvön Athos i nordöstra Grekland är ett område som sedan urminnes tid                            
är förbjuden mark inte bara för kvinnor utan för varelser av honkön över huvud taget.
För att finna anledningen till ett sådant förbud måste man gå tillbaka till den
tidiga kristendomen.
Athos kallas ofta munkrepublik eftersom det är ett autonomt område inom Grekland.
Det styrs av valda representanter för klostren.
Stränga regler gäller för tillträde och det krävs både skriftligt tillstånd och pass.
Högst tio icke-ortodoxa män tas emot per dag.
Vistelsen är begränsad till fyra dagar med möjlighet till viss förlängning.
Av de 20 huvudklostren är de flesta grekiska, ett är bulgariskt, ett ryskt och ett serbiskt.
Men antalet annexkloster (sketer) är stort - ett sådant är det rumänska som på 
bara några få år fått en påtaglig tillströmning från moderlandet. 
En skete kan utgöras av ett sammanhållet byggnadskomplex som Andreassketen
och det rumänska Prodromos eller vara en munkby, 
bestående av ett större antal friliggande hus med kyrkan i dess mitt. 
Eftersom klostren inte får vara fler än 20, lyder varje skete under ett huvudkloster.
 
Hela Athoshalvön förklarades 1988 av UNESCO som världskulturarv.
Läs mer:Sven H. Gullman
Heliga Berget,Berg Athos,Halvön Athos
Heliga Berget,Berg Athos

Mest sålda produkter

Denna kategori är tom.